Vốn hóa Apple, Amazon, Microsoft, Facebook lớn hơn GDP của những nước nào?

Nội dung

Chia sẻ bài viết

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nội dung

4 đại gia công nghệ Mỹ gồm Apple, Amazon, Microsoft, Facebook hiện đều nằm trong nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới…

Nguồn: Mackeeper/Visual Capitalist
Nguồn: Mackeeper/Visual Capitalist

Khám phá thêm